SOBESOFT KURUMSAL WEB TASARIM

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme …../ ….. / 2020 tarihinde ticari merkezi Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi No 8/1 Kat: 3 Kapı No: 61 Beyaz Center İş Merkezi Beylikdüzü – İstanbul adresinde faaliyet gösteren Sobesoft Web İletişim Bilgi Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ile (SOBESOFT olarak anılacaktır) ile aşağıda adresi ve ticari ünvanı yazılı bulunan firma (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yetkili:

Telefon:

Adres:

 

TİCARİ BİLGİLERİ

Firma Ünvanı:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

 

WEB PROJESİ

Web sitesi adı:

Paket:

Fiyat:

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dijital platformlarda tanıtımı amacı ile web sayfasının hazırlanıp Arama motorları algoritmalarına uygun olarak SOBESOFT tarafından hazırlanmasını kapsamaktadır.

 

 MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede SOBESOFT’ya iletmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı SOBESOFT sorumlu tutulamaz.

 

3.2 SOBESOFT, MÜŞTERİ için ürettiği web sitesinde, kullanılan özel yazılım teknikleri için telif hakkı talep etmeyeceğini beyan eder. Sözleşme kapsamında yapılan işler için her türlü kullanım ve telif hakkı tamamen MÜŞTERİ’ye aittir.

 

3.3 MÜŞTERİ, web projesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, SOBESOFT’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.4 MÜŞTERİ, kendi bilgisayarlarında yer alan tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden kendisi sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı kendi bilgisayarlarında yaşanan bilgi kaybından SOBESOFT mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı SOBESOFT’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

MADDE 4: SOBESOFT’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu web tasarımını, seçmiş olduğu paket dahilinde tamamı ile eksiksiz olarak bitirerek teslim etmekle yükümlüdür. Seçilen paket sözleşme sonunda EK12 doyasında özellikleri ile birlikte beyan edilmiştir.

4.2 Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları eğer web sitesinin çalışması ile ilgili bir problem oluşturmuyor ise 1 hafta içerisinde eğer web sitesinin kullanımını engelleyecek bir problem ise 1 iş günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (Yazı, Görsel, Çeşitli İçeriklerin Güncellenmesi Gibi) yıllık teknik destek hizmeti altında yapılacaktır. (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) Bunun gibi teknik destek hizmetlerinde SOBESOFT’un 1 iş günü süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler yıllık teknik destek hizmetinin altında sağlanacaktır.

 

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem SOBESOFT hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

 

5.1 SOBESOFT, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri kendinden başka hiçbir şahıs veya kuruluşla paylaşmayacağını beyan eder.

 

5.2 SOBESOFT, e-posta hizmetleri üzerinden gönderilen veya gelen iletileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 

5.3 MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan SOBESOFT mesul değildir.

 

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme 2 nüsha, 5 sayfadan oluşmakta ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 2 yıl olacaktır. Garanti süresi yıllık hizmet yenilemesi ile devam etmektedir.

SOBESOFT tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 2 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç toplam …………….. olarak belirlenmiştir. Müşteri sözleşmeye konu olan ücretin …………….. kadarını peşin olarak iş başlangıcında ödemeyi beyan eder.

 

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanmasında SOBESOFT sebepli bir problemden dolayı iş tamamlanmayacak ise SOBESOFT aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

10.1 Web sitesinin hazırlanmasında MÜŞTERİ sebepli bir problemden dolayı iş tamamlanmayacak ise SOBESOFT aldığı tüm ücretleri iade etmek zorunda değildir.

10.2 SOBESOFT almış olduğu işi en geç 30 gün içerisinde sitenin tamamı bitmiş olarak teslim etmeyi taahhüt etmektedir.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12 maddeden ve 5 (beş) sayfadan oluşan işbu sözleşme ….. / …. / 2020 tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

Müşteri                                                                                                                                             SOBESOFT WEB İLETİŞİM BİLGİ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

 

EK12 WEB SİTESİ PAKET ÖZELLİKLERİ

 

 • Web siteleri, mobil, tablet ve bilgisayar ekranlarında sorunsuz çalışması için esnek bir tasarıma sahiptir.
 • Arama motorlarına uygun kodlama alt yapısına sahiptir.
 • WordPress içerik yönetim sistemi ile hazırlanmaktadır. Alt yapısı devamlı olarak güncellenmektedir.
 • Her web sitesi için 2 yıl boyunca güncel sürüm garantisi verilmektedir.
 • Kurumsal e-posta hizmetleri sağlanmaktadır.
 • Teknik destek yenilemesi yapılan tüm web sitelerine uzaktan erişim ile teknik destek hizmetleri verilmektedir.
 • Sunucuların güvenliği ve virüs taramaları yapılmaktadır.
 • Bir yıl sonra web tasarım alt yapı hizmetleri ve yıllık teknik destek yenileme ücreti, Kurumsal Web Tasarım ve Hazır E-Ticaret siteleri için ………. TL + KDV Limitsiz Paket E-Ticaret siteleri için ……………… TL + KDV’dir. Daha sonraki yıllar için ayrıca görüşülecektir.

 

SEÇTİĞİNİZ WEB TASARIM PAKETİ (Bu kısma seçtiğiniz paket özellikleri gelecektir.)

Paket Özellikleri

 • 2 Yıl yazılım garantisi
 • 1 yıl ücretsiz teknik destek
 • Temel SEO Uyumlu alt yapı
 • Mobil cihazlara uyumlu tasarım
 • Rutin virüs taramaları
 • SSL güvenlik sertfikası
 • SSD, Hızlı hosting
 • Litespeed Hızlı cache sistemi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

(Satın alma sonrasında dijital sözleşmeniz faturanız ile birlikte gönderilecektir.)